EMS w fizjoterapii

Elektrostymulacja mięśni wykorzystywana jest od dawna, jednak dzięki coraz bardziej
innowacyjnym rozwiązaniom, przy użyciu znacznie lepszego sprzętu, zaczyna być stosowana
także do leczenia coraz bardziej zaawansowanych stanów chorobowych.


Zastosowanie elektrostymulacji pozwala na stymulację mięśni oraz układu nerwowego, co
daje możliwość poprawy sprawności ruchowej, zmniejszanie bolesności mięśniowej,
wzmacnianie mięśni, a także wymusza dodatkowy przepływ krwi przez mięśnie.
Wykorzystanie tej metody daje w związku z tym szanse na przyspieszony proces
rehabilitacyjny w sytuacji, gdy mówimy o znaczącym osłabieniu mięśni w wyniku kontuzji lub
choroby. Jako jeden z przykładów można wskazać, że trening personalny EMS znacząco
zmniejsza ból pleców. W niektórych przypadkach klienci EMS zgłaszali nawet całkowite
ustąpienie bólu pleców.


W sytuacjach, gdy pacjent cierpi na częściowy paraliż i nie jest w stanie samodzielnie napiąć
mięśni lub wykonać nimi pracy, stymulacja EMS pozwala na zewnętrzną aktywację mięśni
poprzez wykonywanie ćwiczeń izometrycznych. Taki rodzaj aktywności nie obciąża stawów i
zapewnia znaczny wzrost siły oraz percepcji mięśniowej.


W sytuacji, gdy pacjent może poruszać się w na wystarczającym poziomie, terapia metodą
EMS może być wzbogacana o proste ćwiczenia wymagające skracania, jak i wydłużania
mięśni.


Natomiast, gdy naszym celem jest reedukacja układu nerwowego, możemy stosować
specjalnie dostosowany program EMS, wykorzystujący m.in. niższą częstotliwość impulsów –
nie wymusza to pełnego napięcia mięśniowego i zmniejsza intensywność treningową.

Waluta: